Fundacja Boksery w Potrzebie
Adopcje | Fundacja | Psy do adopcji
Fundacja opiera swe działania na zasadzie, że każde życie jest wyjątkowe i zasługuje na szacunek, dlatego prowadzi akcje na różnych płaszczyznach, m.in. edukacja, wolontariat, pozyskiwanie funduszy – chcąc otoczyć opieką jak największą liczbą bokserów w potrzebie, jak i przyczynić się do wzrostu świadomości z zakresu potrzeby sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt.
Dane kontaktowe
Zgrupowania Żmija 25/49
01-875 Warszawa

telefon: 793 040 057
http://www.bokserywpotrzebie.pl

Praca Fundacji opiera się na działaniach podejmowanych przez wolontariuszy, którzy niosą pomoc wielu bokserom w potrzebie - porzuconym, zaniedbanym, chorym, pokrzywdzonym przez los i człowieka. Skala bezdomności dotykająca boksery jest ogromna, spotykamy się z nią każdego dnia, a tym samym motywuje nas ona do działania i w miarą naszych możliwości, zapobiegania kolejnym nieszczęściom. Fundacja opiera swe działania na zasadzie, że każde życie jest wyjątkowe i zasługuje na szacunek, dlatego prowadzi akcje na różnych płaszczyznach, m.in. edukacja, wolontariat, pozyskiwanie funduszy – chcąc otoczyć opieką jak największą liczbą bokserów w potrzebie, jak i przyczynić się do wzrostu świadomości z zakresu potrzeby sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt. Prace Fundacji skupiają się na: * lokalizacji bezdomnych i potrzebujących bokserów - dzięki wolontariuszom i miłośnikom bokserów zbieramy informacje o tych potrzebujących pomocy, ich wieku, kondycji, stanie zdrowia, warunkach w jakich przebywają, * odbieraniu bokserów ze schronisk lub interwencji, w miarą możliwości finansowych, infratsrukturalnych oraz logistycznych, umieszczaniu ich w klinikach, domach tymczasowych lub hotelach dla zwierząt , * leczeniu. Boksery trafiające do schronisk bardzo szybko podupadają na zdrowiu, stają się apatyczne, zaniedbane, nie chcą jeść, chorują. Ich wrażliwa psycho- fizyka sprawia, że niemal wszystkie po opuszczeniu schroniska potrzebują kosztownego leczenia. Schroniska, w których panuje przepełnienie, nie są w stanie zapewnić każdej rasie wszystkiego czego potrzebuje, a tym samym psy smutnieją, chudną i fatalnie znoszą pobyt w zamkniętych kojcach, * sterylizacji suczek i kastracji psów, aby nie dopuścić do niechcianych ciąż, zwiększania populacji psów nierasowych (tj. nierodowodowych), a tym samym redukując ryzyko potencjalnego wzrostu liczby bezdomnych bokserów lub ich trafienia do pseudohodowli, * publikowaniu w mediach informacji o bezdomnych bokserach, ich ogłaszaniu, w celu zachęcania do ich adopcji, a także zwiększaniu świadomości o liczbie porzuconych psów, oczekujących na nowy dom, * poszukiwaniu domów tymczasowych dla podopiecznych Fundacji, które oczekują na nowe, dobre i stałe domy, * poszukiwaniu domów stałych, w których nasi podopieczni otrzymają miłość, opiekę i poczucie bezpieczeństwa na dobre i na złe, * socjalizowaniu tych psów, które utraciwszy kontakt z człowiekiem zatarły wiele pozytywnych zachowań i nie miałyby szans na adopcję. Dzięki pracy wolontariuszy odbudowują swoje zaufanie do ludzi, uczą się podstawowych zasad psiego wychowania i wielu form zabawy, * propagowaniu idei sterylizacji, kastracji i odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, * prowadzeniu edukacji na temat opieki nad tą szczególną rasą psów oraz zapobiegania jej bezdomności poprzez organizowanie akcji informacyjnych, * zbieraniu środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z opieką nad bokserami będącymi podopiecznymi Fundacji oraz poszukiwaniu sponsorów, którzy wsparliby działania podejmowane przez Fundację. Kilka powodów, dla których pomagamy właśnie bokserom: - to nasza pasja i jednocześnie wyzwanie, - jesteśmy wrażliwi na krzywdę tych bokserów, które nie miały tyle szczęścia ile nasze własne pupile, - zamiast oglądać telewizyjne seriale, wolimy poświęcać czas i energię rasie, którą kochamy, - mamy podobne do nich, uciążliwe poczucie humoru, - kochamy je bardziej niż ludzi, bo po prostu na to zasługują.

Brak dodanych komentarzy
Dodaj komentarz
Ile jest dwa plus dwa (odpowiedź w cyfrze)?
Wpis nie posiada znajomych