Ama Canem
Dogoterapia | Fundacja
Fundacja AMA CANEM (z łac. „Kochaj psa”) została zarejestrowana 5 września 2003 roku w Łodzi. Powstała w celu prowadzenia zajęć dogoterapii, jako działań wspierających terapię osób niepełnosprawnych.
Dane kontaktowe
ul. Piotrkowska 17 pok.207
Łódź

telefon: 42 637 46 24, 502 219 522
http://www.dogoterapia.org.pl

Fundacja AMA CANEM (z łac. „Kochaj psa”) została zarejestrowana 5 września 2003 roku w Łodzi. Powstała w celu prowadzenia zajęć dogoterapii, jako działań wspierających terapię osób niepełnosprawnych. Pomagamy w tworzeniu właściwych relacji między człowiekiem i zwierzęciem. Niesiemy radość poprzez kontakty zwierzętami. Praca w Fundacji opiera się na wolontariacie. Większość pracujących w Fundacji wolontariuszy to jednocześnie przewodnicy psów. Obecnie pracuje u nas 50 wolontariuszy - to między innymi terapeuci, lekarze, studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wszyscy wolontariusze chcą nam pomagać i doskonale wiedzą jak to robić. Aktualnie pracuje z nami 40 wyszkolonych psich terapeutów. Są wśród nich psy rasy: golden retriever, flat coated retriever, labrador retriever, berneński pies pasterski, nowofunland, seter szkocki gordon, seter irlandzki oraz owczarek australijski. Działamy w wielu placówkach na terenie całego kraju. W ośrodkach prowadzimy zajęcia dla osób z różnymi rodzajami schorzeń (autyzm, mutyzm, Zespół Downa, MPD, ADHD, upośledzenia umysłowe, zaburzenia słuchu i mowy oraz wiele innych). - W województwie łódzkim prowadzimy zajęcia w 15 placówkach, w tym w 12 dla osób niepełnosprawnych, niesiemy pomoc około 500 niepełnosprawnym. - W województwie śląskim zajęcia prowadzone są w 5 placówkach, w tym w 4 dla osób niepełnosprawnych, niesiemy pomoc około 150 niepełnosprawnym. - W województwie wielkopolskim systematycznie pomagamy w 2 ośrodkach około 60 niepełnosprawnym. - W województwie małopolskim zajęcia prowadzimy w Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Fundacji „Brata Alberta” w Radwanowicach, niesiemy pomoc około 200 niepełnosprawnym. W spotkaniach zawsze uczestniczy terapeuta oraz pies z przewodnikiem. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach, a program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości każdej osoby. Dla dzieci z przedszkoli, szkół i świetlic prowadzimy cykliczne spotkania w ramach socjoterapii i zajęć dydaktycznych. W zależności od rodzaju placówki są to: - pogadanki na temat relacji człowiek – zwierzę, - zajęcia mające na celu poznanie psa jako przyjaciela, powiernika, towarzysza zabaw, - uświadomienie odpowiedzialności wynikającej z posiadania psa, - nauka podstawowych zasad układania psa i opiekowania się nim, - poznanie historii psa i ras, - budowanie pozytywnego stosunku do zwierząt, przełamywanie lęków - nauka zachowania w przypadku ataku ze strony psa. Zajęcia prowadzone dla osób starszych mają przede wszystkim charakter oddziaływań psychoterapeutycznych. Psy zaczynające pracę w naszej Fundacji przechodzą najpierw kwalifikacyjne testy psychologiczne, a po ich pozytywnym zaliczeniu są przygotowywane przez trenerów i opiekunów do egzaminów końcowych i pracy w ośrodkach. Przez cały czas uczestniczą w szkoleniach doskonalących i są poddawane okresowym badaniom lekarskim. Celem naszej Fundacji jest: 1. Upowszechnianie dogoterapii jako metody: - rehabilitacji, - wspierającej leczenie osób niepełnosprawnych, - wspierającej działania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne. 2. Kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem: - niesienie radości poprzez kontakty ze zwierzętami, - propagowanie form terapii z udziałem zwierząt, - prowadzenie terapii dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych, - szkolenie opiekunów zwierząt, - szkolenie zwierząt, - prowadzenie dokumentacji z zajęć dla potrzeb Fundacji oraz dla innych organizacji o podobnych celach, - utrzymywanie kontaktów i nawiązywania współpracy, w ramach wymiany doświadczeń, z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność.

Brak dodanych komentarzy
Dodaj komentarz
Ile jest dwa plus dwa (odpowiedź w cyfrze)?
Wpis nie posiada znajomych