Zamojska Fundacja dla Zwierząt i Środowiska ZEA
Adopcje | Fundacja
Fundacja ZEA zajmuje się organizowaniem adopcji dla bezdomnych zwierząt. Wspiera również wszelkie działania w zakresie zwalczania ich bezdomności.
Dane kontaktowe
ul. Kilińskiego 5
22-400 Zamość

telefon: 601 198 030, 609 160 440
http://www.fundacjazea.mmknet.pl

Zamojska Fundacja dla Zwierząt i Środowiska ZEA powstała 14 marca 2011 roku, zrzeszając w swych kręgach osoby od lat aktywnie zaangażowane w pomoc potrzebującym zwierzętom. Fundacja ZEA zajmuje się organizowaniem adopcji dla bezdomnych zwierząt. Wspiera również wszelkie działania w zakresie zwalczania ich bezdomności Cele Fundacji: - działania na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami - zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działania w ich obronie i niesienie im pomocy - działania w zakresie przestrzegania praw zwierząt, podejmowanie akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt - prawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska oraz współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska - współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt, ochrony przyrody i środowiska - działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa potrzeby ochrony przyrody i środowiska naturalnego

Brak dodanych komentarzy
Dodaj komentarz
Ile jest dwa plus dwa (odpowiedź w cyfrze)?
Wpis nie posiada znajomych